Stemming, assertiviteit, burn out, zelfbeeld, gepest zijn/worden

Volwassenen
Stemmingsproblemen kunnen er bij volwassenen geleidelijk aan insluipen of plotseling heel heftig aanwezig zijn. In beide gevallen heeft het zijn weerslag op je persoonlijk functioneren en je onderlinge relaties. Niemand kiest ervoor en toch overkomt het een behoorlijk aantal mensen. Ook klachten als burn out kunnen anderen misschien al van ver hebben zien aankomen en toch dacht je dat het jou niet zo snel zou overkomen. Situaties tezamen met je persoonlijkheid vormen je. Soms kom je jezelf keihard tegen en weet je er even niet meer goed uit te komen.

Kinderen en jongeren
Ook kinderen en jongeren kunnen erg te stellen hebben met hun gevoelens en gedachten. Soms lijkt de sociale wereld wel een mijnenveld en heb je ook nog te voldoen aan allerlei verwachten van je ouders en school. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen de zaken nog complexer maken en voor je het weet is het lastig om je staande te houden. Sommige kinderen en jongeren worden daarnaast ook nog gepest of voelen zich niet stevig genoeg al worden ze misschien niet gepest.

Behandeling
De behandelaanpak van dit soort problemen verschilt van persoon tot persoon. Ik stem dit dan ook af op wat nodig lijkt. Wel is het is alle gevallen zo dat je leert de link te leggen tussen gebeurtenissen, gedachten en gevoelens. Ook word je aangemoedigd om bepaald gedrag meer te vertonen.

Je wilt je het liefst zo snel mogelijk weer gelukkig voelen. Je jezelf voelen. Ik noem dit bewust niet ‘de oude zijn’, omdat ik vind dat dit niet altijd het streven moet zijn. Een periode als deze vormt je, maar ik ben ervan overtuigd dat ook die ongelukkige situatie je op de lange termijn iets kan brengen. Dat je er beter uit kunt komen.

Hieronder kunt u meer lezen over behandeling voor kinderen en voor volwassenen.