Tarieven 2024

Kinderen
Jeugdzorg wordt sinds 2015 vanuit de gemeente gefinancierd. Om hierop aanspreek te kunnen doen moet de zorgverlener contracten af hebben gesloten met de gemeente. Wij werken onder basis GGZ vergoeding en hebben daarvoor met de volgende gemeenten een contract afgesloten voor 2023:
Haarlem
Zandvoort
Bloemendaal
Heemstede
Beverwijk
Heemskerk
Velsen

Er kan alleen een beroep worden gedaan op vergoeding indien er sprake is van het vermoeden van een diagnose (een DSM-diagnose). Voor kinderen die elders woonachtig zijn wordt de zorg niet vergoed. Kan eventueel via PGB. De kosten zijn in 2024 110 euro per consult (45 a 60 min). Dit is tevens ons OZP-tarief (tarief voor overige zorg die niet wordt vergoed).

In het geval van IQ-onderzoek, omdat het vermoeden bestaat dat het kind een hoge intelligentie heeft, kan er geen aanspraak worden gedaan op vergoeding via de gemeente, alleen indien er problematiek bestaat die misschien kan wijzen op een DSM V diagnose.
De kosten voor IQ-onderzoek bedragen 640 euro, vooraf een intakegesprek a 110 euro en na afloop een adviesgesprek a 110 euro. Zodoende kost het traject van IQ-onderzoek inclusief intake en adviesgesprek in totaal 860 euro . Indien u liever alleen het verslag ontvangt zonder gesprek dan is dat mogelijk. Een intake hoeft soms niet plaats te vinden, bijvoorbeeld als wij uw kind al kennen vanuit behandeling of Knappe Koppies.
Ook bestaat er de mogelijkheid voor uitgebreider onderzoek. Dit wordt tijdens het intakegesprek geëxploreerd. Een volledig psychologisch onderzoek (IQ plus sociaal-emotioneel onderzoek) kost 1250 euro exclusief intake en adviesgesprek. Zodoende kost een volledig psychologisch onderzoek in totaal 1470 euro. Een schoolobservatie inclusief gesprekken met leerkracht en/of  IB en opname van vragenlijsten kan in veel gevallen inzicht gevend en helpend zijn. Dit kost 500 euro (excl. 50 euro reis(tijd)kosten binnen een straal van 10 km en 100 euro daarbuiten). Zodoende kost een IQ onderzoek met schoolobservatie, inclusief intake en adviesgesprek 1360 euro (exlussief reis(tijd)kosten. 

Volwassenen (alleen bij Mirjam mogelijk)

De investering voor een sessie bedraagt vanaf jan 2024 110 euro. Ik werk ongecontracteerd. Dat wil zeggen dat ik geen gegevens verstrek aan de verzekeraar. Dit bedrag geldt voor zowel een intake, adviesgesprek als een behandelconsult.
Omdat ik Gz-psycholoog  ben, wordt er voor volwassenzorg (18 plus) een behoorlijk deel van de kosten vergoed. Bij een restitutiepolis krijgt u in de meeste gevallen meer vergoed. Voor meer informatie en een overzicht per verzekeraar verwijs ik u naar de website Contractvrije psychologen.
Ook wanneer zorg niet wordt vergoed is 110 euro per sessie (45 a 60 minuten) mijn tarief (OZP-tarief).

De kosten voor het didactisch onderzoek bij Rose de Waal en de kosten voor de Cogmed training bij Mirjam Hildebrand zijn te vinden onder de desbetreffende kopjes.
De Knappe Koppies training heeft momenteel een stop en hopen we in de loop van 2024 of 2025 weer op te pakken.

No show tarief:
Niet nagekomen afspraak/ te laat afgezegd (>24 uur): 50 euro.
Deze kosten worden ook in het geval van vergoede zorg niet vergoed.

Duur

Intake – 60 min (en bij uitgebreidere anamnese 90 min tegen uurtarief)
Behandelsessie – 45 min
IQ onderzoek – 2,5 tot 3 uur
Volledig psychologisch onderzoek – twee dagdelen van 2,5 tot 3 uur.
Schoolobservatie incl. gesprek – 2,5  uur
Adviesgesprek – 45 tot 60 min
Lezingen- Gemiddeld 1,5 uur
Knappe Koppies: 1,5 uur

Codes en registratienummers Mirjam
KVK- nummer: 64897745
BIG-registratienummer: 19920963025
Persoonlijke AGB-code: 94016596
Praktijk AGB-code: 94062565

Klachten en geschillenregeling

Mocht u een klacht hebben over de behandeling dan hoop ik dat we er samen uit kunnen komen. Zo niet dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NvGZP en voor geschillen bij  P3NL.

Wij zijn te vinden op de volgende adressen:

Van Dalenlaan 394 te Santpoort Zuid op de eerste verdieping – Roel, Mirjam en Marjan

Sint Jorisveld 1, 2023 GD Haarlem – Yvonne

Koppestokstraat 87 te Haarlem bij Connected – Jorinde

logokindercentrumhlem

Ik werk aan opbouw van vertrouwen op basis van vertrouwen.

In jezelf

In de ander

In mijn expertise, ervaring en levenswijsheid

Verschillend onderzoek – overzicht

De intake is het kennismakingsgesprek. Ik vind het belangrijk om goed alle info te vergaren. De ontwikkeling op taal, motorisch, sociaal en emotioneel vlak, hoe het is gegaan en hoe het nu op school gaat. Wat de verschillen zijn met thuis. Karakter, creativiteit, motivatie, faalangst etc. Dat neem ik ook mee in de verslaglegging van een psychologisch onderzoek en verschaft mij informatie.

Een onderzoek kan bestaan uit alleen een IQ-onderzoek, een volledig psychologisch onderzoek of een volledig psychologisch onderzoek inclusief schoolobservatie en gesprek met leerkracht/IB-er.

Het IQ-onderzoek verschaft mij veel informatie over sterktes en zwaktes. Daarnaast ben ik sensitief op het inspelen van faalangst, onderpresteren, geringe motivatie, moeite met presteren onder druk etc. Ik let op signalen van faalangst, de aandachtgerichtheid, het contact met mij en hoe het kind zichzelf aanstuurt tijdens het werken.

Bij een volledig psychologisch onderzoek spreek ik af dat het kind nog een tweede dagdeel naar mij toe komt. Het tweede dagdeel staat dan in het teken van zelfbeeld, executieve functies, (evt aandacht en concentratieproblemen), emotionele ontwikkeling en sociaal inzicht. Dit gaat middels vragenlijsten, tekenen, spelenderwijs met vertelplaten en gespreksvoering. Ook krijgen zowel ouders als school vragenlijsten om in te vullen.

Inzicht krijgen in de schoolse situatie en contact met school kan op twee manieren. Een gesprek met school inclusief vragenlijsten voor school en ouders, waarbij de verschillen in kaart worden gebracht. Een gesprek met school vindt dan tweemaal plaats. Een keer vooraf aan het onderzoek om informatie te vergaren en een keer in de adviesfase als ik mijn onderzoek heb afgerond.
Toevoegen van een schoolobservatie (dit dan vooraf aan IQ-onderzoek omdat het kind mij anders herkent) kan soms heel nuttig zijn. Het geeft mij informatie over hoe een kind zich gedraagt en hoe er met hem/haar wordt omgegaan. Waar de problemen ontstaan en wat er goed gaat.

In het adviesgesprek krijgen ouders uitleg over de resultaten, handvatten, en is er genoeg ruimte voor vragen. Na afloop krijgen ze  het uitgebreide verslag mee.

Afspraak maken

Locatie: van Dalenlaan 394 in Santpoort zuid op de eerste verdieping. Er is gratis parkeergelegenheid voor de deur.

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.
Psychologiepraktijk Hildebrand heeft een goed gekeurd kwaliteitsstatuut.

Klik hier om het Kwaliteitsstatuut van onze praktijk in te zien.