Mirjam Hildebrand, Gz-psycholoog (kinderen, jongeren en volwassenen)

Over Mirjam

Ik ben Mirjam Hildebrand (1985), een geboren en getogen Haarlemmer. Met veel enthousiasme en ervaring werk ik in mijn eigen praktijk ‘Psychologiepraktijk Hildebrand’.

Wat ik het leukste vind om te doen, is onderzoek doen naar de mogelijkheden van een kind, het probleem analyseren en in kaart brengen middels gespreksvoering en door testdiagnostiek. Ik ben erg bedreven in het testen van hoogbegaafde kinderen; faalangstige kinderen, onderpresteerders en gevoelige kinderen.
Daarnaast is het mooi om kinderen en hun ouders te zien opbloeien van een terugkerend contact waarin gewerkt wordt aan dat wat voor hen belangrijk is en waar ze op vast zijn gelopen.

Twee belangrijke voorwaarden voor een succesvolle behandeling zijn een goede klik met de behandelaar en een effectieve behandelstrategie. Met tien jaar ervaring gebruik ik een mix van effectieve methodes en stem daarbij af op de unieke persoon. Mijn expertises zijn hoogbegaafdheid, angstbehandelingen en zelfbeeld, maar ook voor andere problematiek kunt u bij mij terecht, zoals gedragsproblemen, sociale problemen, somberheid en omgaan met scheiding of rouw.

Ik ben opgeleid aan de Universiteit van Leiden als kinder- en jeugdpsycholoog en bij de Rino Amsterdam als gezondheidszorgpsycholoog (opname in het BIG register). Dit betekent dat ik zowel kinderen, jongeren als volwassenen kan behandelen met uiteenlopende problematiek en dat hiervoor vergoedingen mogelijk zijn.
Voor mij is elke persoon uniek en is niets vreemd. Ik hecht er veel waarde aan een prettige werkrelatie op te bouwen.

Binnen mijn praktijk werk ik met plezier samen met Roel Verdel.

Over Roel  -collega binnen de praktijk

Mijn naam is Roel Verdel (1979). Ik ben sinds 2008 werkzaam als kinder- en jeugdpsycholoog. Eerst, bij een grote onderwijsbegeleidingsdienst in Den Haag. Vanaf 2016 werk ik ook als psycholoog in Haarlem, waar ik onder andere samenwerk met Mirjam Hildebrand. In die jaren heb ik inmiddels een ruime ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen op de meest uiteenlopende gebieden, zoals meer- en minderbegaafdheid, leer- en gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek.

Ik ben in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden (Child and Adolscent Psychology) en heb de tweejarige post-academische opleiding tot Schoolpsycholoog in 2015 afgerond bij RINO Amsterdam. Naar aanleiding daarvan heb ik mij in 2015 laten registreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Daarnaast beschik ik over een registratie bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), waardoor ik diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren kan uitvoeren vanuit de vergoede psychologische basiszorg.

Bij Psychologiepraktijk Hildebrand kom ik veel in aanraking met hulpvragen rondom hoogbegaafdheid. Het leuke aan het werken met deze doelgroep is, dat deze kinderen in hun manier van denken en de antwoorden die ze geven vernieuwend en anders kunnen zijn. Zo kunnen ze soms de meest ingewikkelde antwoorden bedenken op de meest eenvoudige vragen, terwijl ze hele eenvoudige oplossingen kunnen bedenken voor de meest ingewikkelde vragen. Aan mij dan de taak uit te pluizen waar hun daadwerkelijke talenten en potentie ligt en van daaruit handvatten aan te reiken voor ouders en school om hiermee om te gaan. Ieder kind is daarin anders, waardoor ik iedere keer weer een leuke uitdaging heb en met plezier aan de slag ga. 

Over Jorinde  -collega binnen de praktijk

Graag stel ik mij even voor: Ik ben Jorinde Hildebrand (1982), registerpsycholoog Kinder en Jeugd NIP en schoolpsycholoog. Na mijn opleiding aan de UvA en een aansluitend een werkervaringsplaats in de GGZ heb ik meer dan 10 jaar gewerkt bij een schoolbegeleidingsdienst. Hier heb ik veel ervaring op gedaan in handelingsgerichte diagnostiek bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Ik heb dit altijd met heel veel plezier gedaan. Samen met ouders, school, het kind met behulp van de onderzoeksresultaten op zoek naar handvatten en oplossingen om ervoor te zorgen dat een kind echt tot zijn recht kon komen op school. De hulpvragen die ik kreeg waren zeer divers, van dyslexie naar moeilijk lerend, van sociaal emotioneel in de knel naar hoogbegaafheid. Naast onderzoek heb ik ook groepstrainingen gegeven aan kinderen, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst en weerbaarheid. Ook heb ik intern begeleiders en leerkrachten gecoacht en getraind, onder andere in oplossingsgericht werken en growth mindset.

Na 10 jaar ben ik van baan gewisseld, niet omdat ik het werk zat was, maar omdat ik heel graag op een school wilde werken en mijn opleiding tot schoolpsycholoog die ik in 2012 had afgerond breder in wilde zetten. Binnen een school kan ik op alle verschillende niveau’s advies geven en met een team samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding naar een hoger niveau tillen. Zo ben ik in 2018 begonnen bij het ROC van Amsterdam Airport. Dit vind ik nog steeds leuk en uitdagend werk. Passend onderwijs verzorgen voor 16+ jarigen en werken binnen een grote onderwijsorganisatie zorgt voor veel afwisseling.

Ik miste echter het werken met kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit vind ik zelf zo’n leuke leeftijd. Kinderen zijn nog zo onbevangen en oprecht. Heerlijk de gesprekjes tussendoor en zo mooi hoe kinderen vaak nog out of the box mee kunnen denken in oplossingen die voor hen werken. Hoogbegaafde kinderen fascineren me, aan de ene kant beschikken ze natuurlijk over hele goede cognitieve capaciteiten, maar dit kan in onze (over het algemeen gemiddeld- georiënteerde) maatschappij helaas soms tot een mismatch leiden. Ik vind het een uitdaging om samen met ouders, kind en eventueel school te kijken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat een kind kan excelleren op school en daarbij lekker in zijn vel zit.

Over Marjan  -collega binnen de praktijk

Mijn naam is Marjan den Hollander. Na mijn opleiding Kinder- en Jeugdpsychologie aan de VU, een werkervaringsplek in Haarlem in de GGZ (gericht op traumabehandeling en diagnostiek en behandeling van diverse thema’s) ben ik in Amsterdam gaan werken bij een grote GGZ-instelling waar ik ondertussen met veel plezier al 18 jaar werk met kinderen, ouders en professionals. De belangrijkste waarden zijn voor mij ‘contact’ en ‘verbinding’. Het is belangrijk dat kind en ouder zich veilig en gehoord voelen. Samen onderzoeken wat belangrijk is, waar iemand tegenaan loopt en wat nodig is om weer in je eigen kracht verder te kunnen, is mijn uitgangspunt.
Vanuit mijn eigen ervaring als ouder ben ik in 2020 in contact gekomen met Praktijk Hildebrand. Deelname van mijn dochter aan Knappe Koppies was voor mij als ouder de start van een ontdekkingstocht rondom het thema hoogbegaafdheid. De intensiteit en complexiteit die dit voor kind en ouder in opgroeien en opvoeding (en in contact met school) met zich mee kan brengen, heb ik als ouder ervaren. Sindsdien ben ik mij meer gaan verdiepen in het thema hoogbegaafdheid en ben ik bij Praktijk Hildebrand als trainer van Knappe Koppies aan de slag gegaan. Werken met deze nieuwsgierige, intense, leuke en enthousiaste doelgroep is een plezier. Daarbij heb ik in ouderbegeleiding bij Knappe Koppies mijn ervaring als psycholoog en als ouder kunnen verenigen waarbij ik ouders vertrouwen in zichzelf en opvoeden geef en waar nodig ondersteuning of advies. Dit maakte een nieuwe energie en enthousiasme in mij los, waarna ik besloten heb ook bij Praktijk Hildebrand aan de slag te gaan als behandelaar. Daarnaast ben ik mij verder gaan scholen en verdiepen in het thema hoogbegaafdheid en hoog ontwikkelingspotentieel. Ondertussen werk ik nu ruim een jaar met plezier bij de praktijk met zowel kinderen als hun ouders, vooral gericht op vragen met betrekking tot hoog ontwikkelingspotentieel.
Ik ben PSYCHOLOOG NIP® en als basispsycholoog geregistreerd in het kwaliteitsregister SKJ. Ik heb veel ervaring met diverse vragen/thema’s bij kinderen en ouders. Iedereen is uniek, zo ook iedere vraag. De meeste ervaring heb ik met kinderen met angst- en/of somberheidsklachten, kinderen die veel boosheid ervaren, kinderen met gedragsproblemen of sociale problemen, kinderen van ouders met psychische problemen, echtscheidingssituaties of ruzies thuis, maar ook met ouders die graag hun kind willen ondersteunen in diens emoties (in het speciaal bij hoogbegaafde/intense kinderen), ouders die moeite hebben met eigen boosheid/irritatie in de opvoeding en ouders van angstige jonge kinderen. Alles zowel bij meerbegaafde als normaal begaafde en minderbegaafde kinderen.

grijk doel dat een kind deze talenten zo goed mogelijk kan benutten.

Wat wij doen

IQ-onderzoek en volledig psychologisch onderzoek

Expertise faalangst, onderpresteren en hoogsensitiviteit.
Wanneer er vragen bestaan betreffende het functioneren van uw kind kunt u bij mij terecht voor een onafhankelijk en kundig onderzoek. Ik krijg in mijn praktijk ouders en kinderen met veel uiteenlopende vraagstellingen. Daarnaast heb ik een expertise opgebouwd betreffende hoofbegaafdheid.
Een slim kind hebben is niet altijd makkelijk. Deze kinderen kunnen vastlopen op allerlei gebieden en gaan onderpresteren, de clown uithangen of faalangstig worden. Een IQ test geeft vaak een heel verhelderend beeld en kan het begin zijn van een plan van aanpak.
Meer over IQ onderzoek

Omgaan met angst. Individuele therapie voor volwassenen en kinderen

Stapsgewijs aan de hand van effectieve technieken.
Het kan ontzettend lastig zijn om wel goed te weten waar je zo bang voor bent, maar niet goed te weten hoe je ervan af kan komen. Gelukkig is angst heel goed te behandelen. Zelfs het best van alle psychologische problemen.
Meer over angstbehandeling

Interactieve lezingen

Voor ouders en leerkrachten
Hoogbegaafdheid in zijn totaliteit is moeilijk te vangen, maar aan de hand van voorbeelden en theorie geef ik een helder beeld inclusief handreikingen hoe ermee om te gaan. Faalangst kom ik geregeld tegen. Ik ga er graag over in gesprek met ouders en leerkrachten en ondersteun ze met een interactieve lezing.
Meer over lezing

Gelukkig met jezelf. Individuele therapie

Gemixte therapievormen, voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen
Ervaringen vormen je. Soms heb je een duwtje nodig om van die ervaringen te groeien en jou een sterker persoon te maken. Bij laag zelfbeeld, somberheid, gepest worden, weinig assertief, teveel geven, Burn Out en meer.
Meer over deze therapie

Plannen, organiseren, aandacht en concentratie

Bij leerproblemen, bij HB, ADD en ADHD
Problemen met betrekking tot de leer- en werkhouding zijn voor zowel ouders als kinderen frustrerend. Als middelbare scholier zit je er echt niet op te wachten dat je ouders je de hele tijd achter je broek aan zitten, jij weet ook wel dat het niet goed gaat zo. En als ouder zit je met je handen in het haar.
Meer over hulp bij executieve functies

Vroegsignalering ontwikkelings-voorsprong

zodat bij de start van school op het juiste niveau kan worden ingezet.

Hoewel er steeds meer aandacht is voor achterstanden in motorische ontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden, geldt dat niet voor een ontwikkelingsvoorsprong. Toch is vroegsignalering belangrijk om latere leer- of gedragsproblemen te voorkomen.

Meer over ontwikkelings-voorsprong

Buitentherapie

Voor zowel volwassenen als kinderen

Mijns inziens is de natuur de beste plek om letterlijk steviger te leren staan. In de natuur praat het makkelijker, naast elkaar. Ook helpt het dingen verwerken en inzichtelijk maken.

Meer over buitentraining

Verschillende therapievormen

Ik werk met methodieken waarvan ik gemerkt heb dat ze werken. Ik combineer en hou me niet krampachtig vast aan een protocol. We werken samen en ik stem af wat het beste bij jou of je kind lijkt te passen.

Ervaring Mirjam

 • 2003-2009: Kinderopvang het Kootertje (nu Op Stoom). Groepsleiding 8 uur in de week tijdens mijn studie en fulltime in de vakanties.

 • 2006-2008: Be Active en Stichting Humanitas. Summercamps special aid. Groepsleiding bij kinderen met autisme en gedragsproblemen.
 • 2008: masterdiploma Kinder- en jeugdpsycholoog – Universiteit Leiden. Tevens aantekening psychodiagnostiek.

 • jan 2009 – juli 2010: HIQ Expertisecentrum Hoogbegaafdheid in Vijfhuizen/Heemstede. Werkzaam als zelfstandig psycholoog NIP. IQ onderzoek en volledig psychologisch onderzoek. Tevens een sociale vaardigheidstraining voor deze doelgroep gegeven.

 • 2010: certificaat Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ – Rino Amsterdam (Lianne Hoogeveen)
 • 2009-2010: EPP in ter Aar. Tevens gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Werkzaam als zelfstandig psycholoog NIP. Zowel onderzoek als behandeling van kind- en jeugd.
 • 2010-2011: Certificaat postmastercursus ‘Cognitieve gedragstherapie accent Kinder en Jeugd’ (VGCt basiscursus)- Rinogroep Utrecht
 • 2010 – 2016: SPEL psychologen, onderdeel van Ars Curae in Purmerend. Werkzaam als Psycholoog NIP en PioG. Behandelingen van zowel kinderen als volwassenen met uiteenlopende problematiek. Zowel basis GGZ als Specialistische GGZ. Groepjes en individuele behandelingen. Multiproblem en lichte prolematiek

 • December 2015: diploma gz-psycholoog – RINO Amsterdam. Na tweejarig curriculum. Opgenomen in BIG register (april 2016)

 • Maart 2016: start Psychologiepraktijk Hildebrand

 • Juli 2017 – Certificaat Cogmed Coach training

Aanbevelingen

Ik heb Mirjam leren kennen als een prettige collega, zelfstandig, leergierig en consciëntieus. Zij maakt uitstekend contact met kinderen en weet het beste in hen naar boven te halen. Het oudercontact was prima. Haar rapportages zijn helder en duidelijk.
Wendy Lammers van Toorenburg, HIQ Expertisecentrum Hoogbegaafdheid
Op behandelgebied heeft Mirjam heel wat ervaring en is zij uitstekend in staat om ook forse problematiek te begeleiden. Ze is zeer kundig in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt.
Marian Biekart, klinisch psycholoog, SPEL psychologen Purmerend
“Ik had last van faalangst en daardoor was ik volledig vastgelopen met mijn studie. Mirjam heeft mij geleerd hoe ik mijn gevoelens en angsten kan herkennen en hoe ik daarmee om moet gaan. Ik voelde mij volledig op mijn gemak bij Mirjam. Nu ben ik goed op weg richting mijn afstuderen!”
Ronald (22 jaar)
‘Mirjam heb ik leren kennen als een betrokken en kundige psycholoog, die oog heeft voor het individu.
Middels verschillende methoden heeft Mirjam mij geholpen om te leren gaan met bepaalde angsten die ik ervaarde en welke mij beperkten in mijn dagelijks functioneren.
Mirjam investeert in de vertrouwensband, ik voelde mij veilig en vond het fijn dat ik met Mirjam kon sparren over gedachten, emoties en gedrag welke ik bij mijzelf herkende en waarvan ik niet goed wist hoe ik daar mee om moest gaan.
Sinds de behandeling bij Mirjam voel ik mij sterker, heb ik meer inzicht in wat maakt dat ik voel wat ik voel en geloof ik oprecht dat mijn gevoel er mag zijn.’

Mirte (27 jaar)
Betreffende de interactieve lezing over hoogbegaafdheid:
“Mirjam heeft helder uiteengezet wat hoogbegaafdheid inhoud, wat de verschillende kenmerken zijn en hoe verschillend een hoogbegaafd kind naar buiten kan treden.
Leuk om tussendoor een test te doen waarbij je direct veel te weten komt over de vele verschillende kenmerken die hoogbegaafde kinderen vertonen. Goede voorbeelden zodat je een goed beeld kunt vormen.
Ik denk dat het prettig is als ook op (basis)scholen tijdens bijvoorbeeld een studiedag een uur aandacht wordt geschonken over het onderwerp om leerkrachten te informeren. Ik heb de middag als zeer verhelderend ervaren.”
Hetty (31 jaar)
Betreffende de interactieve lezing over hoogbegaafdheid:
“De lezing gaf me inzicht in zowel mijn kind als mijzelf. Ik heb door de lezing meer vertrouwen in wat we kunnen doen voor ons kind.
Niet alleen in de dagelijkse omgang thuis, maar vooral ook in combinatie met bijvoorbeeld school.
Maar ik heb ook meer geleerd over mezelf en mijn eigen basisschooltijd en kan daardoor een aantal zaken een plek geven.”
Bas (34 jaar)
“Toen onze dochter drie jaar werd ging ze bij het kinderdagverblijf naar de drieplus groep. We hadden hier hoge verwachtingen van, maar al na een paar keer was onze dochter niet meer enthousiast. Ze ging met tegenzin heen. Praatte niet meer op de groep en kwam niet tot spel. We merkten dat ze minder lekker in haar vel ging zitten. Omdat wij wisten dat ze erg enthousiast op uitdaging, spelletjes en “taakjes” reageert gingen we op zoek naar een peutergroep die haar wat meer uitdaging kon bieden. Op facebook kwam ik een bericht van Mirjam tegen over de pientere peutergroep. Dit was precies iets voor onze dochter. Vanaf moment één was ze enthousiast. Mirjam reageerde empathisch op haar waardoor ze zich meteen op haar gemak voelde. Het thematisch werken sloeg erg aan. Vaak bleef ze nog een paar weken met de onderwerpen bezig. Ook merkten we dat ze het heerlijk vond om nieuwe vaardigheden aan te leren. Ze heeft daar bijvoorbeeld de getallen aangeleerd en heeft geoefend met simpele rekensommetjes. Waar wij vooral erg blij mee zijn is dat ze weer lekker in haar vel is gaan zitten. Op de crèche is ze weer gaan kletsen en ze is met veel enthousiasme aan het wennen op de basisschool. We hadden niet verwacht dat het zoveel verschil kon maken als een kind uitdaging mist. Bedankt Mirjam!”
Ouders van Mette (4jaar)

Lidmaatschappen