Volledig psychologisch onderzoek bij kinderen van 6 t/m 18 jaar

Waarom psychologisch onderzoek?

Bij mij in de praktijk neem ik volledig psychologisch onderzoek af in een van de volgende situaties:

 • Er wordt een aanmelding gedaan voor een IQ-test en bij de intake blijken er vragen te bestaan die met aanvullend onderzoek beantwoord kunnen worden.
 • Ouders en/of leerkrachten maken zich zorgen om een kind. De aanvraag kan door zowel school als ouders worden gedaan. Scholen hebben een budget om kinderen te laten onderzoeken en dat kan net zo goed bij mij worden besteed als bij bijvoorbeeld de onderwijsbegeleidingsdienst.
 • Een kind wordt aangemeld voor behandeling, maar het lijkt goed om eerst zorgvuldig onderzoek te doen, om dingen te verklaren en om een zo goed mogelijk behandelplan voor te leggen.

Bij welke vraagstellingen?

Het onderzoek is afhankelijk van de gerapporteerde moeilijkheden. Vragen die onder andere beantwoord kunnen worden zijn:

 • Hoe is het zelfbeeld van mijn kind?
 • Hoe is de ontwikkeling op sociaal vlak? En op emotioneel vlak?
 • Is mijn kind hoogbegaafd?
 • Heeft mijn kind faalangst? Of motivatieproblemen? Of een combinatie?

 • Zijn er aanwijzingen voor aandacht- en concentratieprpoblemen?

 • Heeft mijn kind een autisme spectrum stoornis?

 • Waardoor kunnen de problemen in het schools functioneren verklaard worden?

 • Hoe kan ik het beste met mijn kind omgaan?

Waaruit bestaat psychologisch onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit twee dagdelen. In het eerste dagdeel wordt een intelligentietest afgenomen. Hierover kunt u uitgebreid lezen op deze pagina.
In het tweede dagdeel wordt gebruik gemaakt van uiteenlopend testmateriaal om de vraagstelling te beantwoorden.
Het bestaat uit een combinatie van gespreksvoering, observatie, gestandaardiseerde testen, vragenlijsten voor zowel ouders, kinderen als leerkrachten, tekeningen en spel.

Bekijk ook:

Hoe lang duurt het hele traject?

Als eerste vindt een intakegesprek plaats (60 min). Vervolgens spreken we twee dagdelen af. Mijn voorkeur gaat uit naar ochtenden, omdat de meeste kinderen dan op hun scherpst zijn. Voor jongeren kan dit verschillen.
Uw kind komt twee keer van 9.30 tot 12.00 met uitloop tot 12.30.

Twee weken na de laatste onderzoeksdag vindt een adviesgesprek van een uur plaats. Op verzoek kan ik de resultaten ook met school bespreken.

Psychologisch onderzoek gebeurt ook geregeld in combinatie met een schoolobservatie.