Eropuit op zoek naar uitdaging? Knappe Koppies is er voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen

Waarom Knappe Koppies?

Knappe Koppies is ontstaan vanuit de vraag van ouders. De groep draait vanaf juni 2016 en met veel succes. Het is er voor kinderen die voorlopen in hun ontwikkeling. Dikwijls lopen zij tegen problemen aan zoals faalangst of motivatie-  en gedragsproblemen. Denk ook aan de kinderen die wellicht moeite hebben aansluiting te vinden, of teleurgesteld zijn in school, heel veel piekeren of zich somber voelen van het anders voelen. Voor kinderen die aan hun gedrag te zien extra uitdaging kunnen gebruiken en begeleiding in de groep.

Toelating

De groep is er voor (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen die op enige manier tegen problemen aanlopen. Vanaf januari 2020 beginnen we weer een nieuwe groep. Waar het eerder een doorlopende groep betrof zullen we nu gaan werken met een vaste start- en einddatum in het voorjaar en najaar. Een IQ-test hoeft niet, wel moet in het intake-gesprek duidelijk naar voren komen dat er sprake is van een voorsprong en dat ze worstelen met bepaalde zijnskenmerken van hoogbegaafdheid. Leergierigheid en drang om te ontdekken is een fijne factor bij deelname. Het kan ook zo zijn dat die er oorspronkelijk was, maar nu is weggetrokken. Ook deze kinderen zijn welkom.

NB: Als blijkt dat het behulpzaam is om meer inzicht te krijgen in het intelligentieprofiel, dan kunnen wij ook IQ-onderzoek afnemen. Kijk voor die informatie bij het tabje IQ-onderzoek. Ook volledig psychologisch onderzoek kan soms nodig zijn.

Wat biedt het uw kind

  • Uitdaging gericht op het voeden van de behoefte aan kennis en het ontdekken van nieuwe dingen. Middels proefjes, creatieve opdrachten en samen ontdekken/delen van kennis.

  • Kans om met ontwikkelingsgelijken (peers) te spelen
  • Begeleiding bij het leren maken van fouten en het durven proberen. Tevens omgaan met perfectionisme. Maar ook andere persoonlijke doelen kunnen naar boven komen en begeleid worden in de omgang met elkaar. Emotieregulatie, omgaan met kritiek etc.
  • Persoonlijke groei. Er is aandacht voor het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

De begeleiding

De groepjes worden gedraaid door:

– Mirjam Hildebrand, kinder- en jeugdpsycholoog en gz-psycholoog
Yvonne Rozemeijer, kunstzinnig therapeut
– Bianca Gieske, kindercoach, pabo afgestudeerd.
Samen hebben zij oog voor het unieke kind en zien veel op het gebied van sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, cognitie en creativiteit.

Waar, wanneer en hoe?

Tijden

Voor kinderen van (5), 6, 7 en 8  jaar zijn de bijeenkomsten op zaterdag van 14.00 tot 15.30 in het zaaltje van Kindercentrum Haarlem (Sint Jorisveld 1). En voor kinderen van 8, 9 en 10 ( en 11) jaar van 15.30 tot 17 uur, ook in het zaaltje op het Sint Jorisveld.
Zoals te zien is, heeft de leeftijd van 8 jaar overlap in beide groepen. Achtjarigen kunnen zowel bij groep 1 als bij groep 2 geschaard worden. Waar ze zullen worden geplaatst gaat in overleg.

Thema’s en data vanaf januari 2020 

  • Dit volgt. We zullen zeer waarschijnlijk in de nieuwe vorm starten op zaterdag 11 januari 2020.

Twee mogelijke trajecten: basistraject of ontwikkelingstraject
Vanuit de opgedane ervaring na het draaien van eerdere seizoenen, bieden wij twee trajecten aan:
Basistraject: Uw kind draait na het intakegesprek 10 sessies met ons mee. Wij stemmen af op de behoefte van uw kind in de groep, maar geven verder geen extra terugkoppeling aan ouders of individuele handvatten. Dit is voor kinderen die vooral behoefte hebben aan uitdaging, ontplooiing en peercontact, maar verder geen grote individuele doelen of moeilijkheden hebben.

De investering is 400 euro per kind voor de reeks van 10 bijeenkomsten (1,5 uur per bijeenkomst) en een intakegesprek (30 min).

Ontwikkelingstraject: Bij dit traject bieden wij meer begeleiding. We hebben gemerkt dat er vaak kansen liggen in het bevorderen van groei door de gebeurtenissen in de groep door te trekken naar buiten de groep. Met andere woorden is het fijn om terugkoppeling te krijgen over het functioneren in de groep (diagnostisch), de groei (therapeutisch) die het kind doormaakt en de begeleiding die wellicht thuis kan worden doorgetrokken (handvatten). Soms is het fijn als het kind (en zijn ouders) een aantal sessies individueel door een van ons wordt begeleidt.
Het ontwikkelingstraject bestaat uit:
– Tussentijds contact. Ouders kunnen vragen stellen en begeleiders delen hun visie en geven tips
– Evaluatiegesprek na 5 keer (30 min) waarin wordt gekeken naar de doelen, de voortgang en de aandachtspunten.
– Ontwikkelingsverslag en een daaraan gekoppeld gesprek na 10 keer.
Bijkomende kosten voor dit traject: 200 euro. In totaal kost dit traject dus 600 euro. 

Heeft u gekozen voor een basistraject en wilt u toch graag een terugkoppeling dan kan het traject worden omgezet in een ontwikkelingstraject.

De kosten kunnen vergoed worden wanneer uw kind tegen problemen aanloopt en daarom deelname aan de groep wordt geadiviseerd. Wij zijn momenteel (oktober 2019) met de gemeente in overleg op welke manier deze vergoeding kan gaan plaatsvinden. Vandaar ook enige vertraging in het opnieuw aanbieden van een groep.

Locatie
Het intake-gesprek vindt plaats op ons praktijkadres: Sint Jorisveld 1 in Haarlem. Dit is tevens het adres waar de groepsbijeenkomsten worden gehouden. Indien u kiest voor een ontwikkelingstraject vinden ook de evaluatie en het eindgesprek  daar plaats.

Blogs
Wilt u weten hoe zo’n bijeenkomst er ongeveer uitziet? Wiij hebben in de beginfase blogs bijgehouden over de bijeenkomsten. Wij gebruikten hiervoor schuilnamen. Elke bijeenkomst is anders en het geeft geen totaalbeeld, maar een impressie. 

Waarom bij ons?

Wij volgen de ontwikkeling van een kind en kijken daarbij in de groepjes vooral naar wat aansluit bij hun belangstelling. We bieden dingen aan die net een beetje boven hun niveau liggen, maar wel in het verlengde liggen van wat ze leuk vinden en al kunnen of weten. Naar ons idee kun je pas leren als iets net een beetje boven je niveau ligt. Dan krijg je de kans om te leren met vallen en opstaan.
Slimme kinderen worden logischerwijs vaak geprezen voor wat ze al kunnen. Dat maakt wel dat het onwennig voor ze kan voelen als iets niet meteen gaat zoals ze in hun hoofd hadden. Dat kan frustratie geven en dat is soms best wel eens goed. Het kan dan een uitdaging zijn om het op een andere manier te proberen of te zien hoe een ander kind iets oplost.

In deze groep bieden we de kinderen een speelse bijeenkomst met uitdagende activiteiten, waar kwaliteiten naar boven kunnen komen en er ruimte is voor creativiteit en samenwerking. We werken met thema’s zoals ‘menselijk lichaam’, ‘zwaartekracht’, ‘dino’s’, ‘zelf een spel ontwerpen’, ‘het heelal’ , ‘dirigent van je eigen leven’ etc.

Een belangrijk aspect is het ontplooien van de creativiteit en het creatief denken. Dit doen we middels het aanbieden van verschillende kunstzinnige uitdagingen of uitdagingen op het gebied van constructie of probleemoplossen. We nodigen de kinderen uit om anders te denken, maar vooral ook te voelen. Het kan ook heerlijk zijn eens met je hart en je handen te werken.

Aanmelden

Met het invullen van dit formulier schrijft u zich in als geïnteresseerde voor Knappe Koppies voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Plaatsing gaat op basis van volgorde van inschrijving.

Waar schrijft u zich voor in? (verplicht)

Uw naam (verplicht)

De naam van uw kind (verplicht)

De geboortedatum van uw kind

Uw telefoonnummer

Uw e-mail (verplicht)

Eventuele opmerkingen of vragen

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. Vink het vakje aan.

Interesse?

Op de hoogte blijven van nieuwe initiatieven met betrekking tot hoogbegaafde kinderen. Mijn aanbod breidt zich uit. Vul uw e-mailadres hieronder in. (Niet zo vaak mail. Alleen als er nieuws is).

[newsletter]

Peuters? Ik heb voor peuters de Pientere Peutergroep opgericht. Dit liep succesvol en kleinschalig, maar vanwege drukte moest ik keuzes maken en dingen loslaten. Het concept is overgenomen door Yvonne Rozemeijer. Haar praktijk is hier te vinden