Eropuit op zoek naar uitdaging? Knappe Koppies is er voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen

Waarom Knappe Koppies?

Knappe Koppies is ontstaan vanuit de vraag van ouders. De groep draait vanaf juni 2016 en met veel succes. Het is er voor kinderen die voorlopen in hun ontwikkeling. Dikwijls lopen zij tegen problemen aan zoals faalangst of motivatie-  en gedragsproblemen. Denk ook aan de kinderen die wellicht moeite hebben aansluiting te vinden, of teleurgesteld zijn in school, heel veel piekeren of zich somber voelen van het anders voelen. Voor kinderen die aan hun gedrag te zien extra uitdaging kunnen gebruiken en begeleiding in de groep.

Toelating

De groepen hebben een hulpverlenend karakter en worden aangeboden vanuit Psychologiepraktijk Hildebrand. Gedraaid door Mirjam Hildebrand, gz-psycholoog en haar team. Het seizoen 2024 2025 wordt gedraaid samen met Bianca Gieske, kindercoach en afgestudeerd van de PABO. Zij heeft al vier jaar ervaring met Knappe Koppies.

Een nieuwe doorstart vraagt ook om een nieuwe naam en die hebben wij in gevonden in de vorm van ‘De CREW’.

Hierbij staat CREW voor:

Creativiteit                 in denken en doen. We bieden thema’s die aansluiten bij de interesses en we boren het creatief denken aan.

Reflecteren                 op het werkproces en op je eigen gevoel. Wat ging er goed, wat kon er beter/anders? Wat kun je doen als iets anders gaat dan je in je hoofd had? Was het nodig om stapsgewijs te werk te gaan?

Experimenteren          mag ik uitproberen en mogen er ook dingen mis gaan? Maar ook experimenteren in de zin van proefjes doen.

Waarderen                  van jezelf en de ander – samenwerken. Voldoening halen uit wat je doet. De kinderen ontdekken hun eigen kwaliteiten. Durven jezelf te laten zien en horen. Dit helpt onder andere onderpresteren te voorkomen.

Als ouders hun kind herkennen in het beschrevene zijn ze welkom om hun kind aan te melden voor de CREW.

NB: Als blijkt dat het behulpzaam is om meer inzicht te krijgen in het intelligentieprofiel, dan kunnen wij ook IQ-onderzoek afnemen. Kijk voor die informatie bij het tabje IQ-onderzoek. Ook volledig psychologisch onderzoek kan soms nodig zijn.

Wat biedt het uw kind

  • Uitdaging gericht op het voeden van de behoefte aan kennis en het ontdekken van nieuwe dingen. Middels proefjes, creatieve opdrachten en samen ontdekken/delen van kennis.

  • Kans om met ontwikkelingsgelijken (peers) te spelen
  • Begeleiding bij het leren maken van fouten en het durven proberen. Tevens omgaan met perfectionisme. Maar ook andere persoonlijke doelen kunnen naar boven komen en begeleid worden in de omgang met elkaar. Emotieregulatie, omgaan met kritiek etc.
  • Persoonlijke groei. Er is aandacht voor het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

De begeleiding

De groepjes worden gedraaid door:

– Mirjam Hildebrand, kinder- en jeugdpsycholoog en gz-psycholoog
– Bianca Gieske, kindercoach, pabo afgestudeerd.

En inval:

Yvonne Rozemeijer, kunstzinnig therapeut
– Marjan den Hollander, kinder- en jeugdpsycholoog.

Samen hebben zij oog voor het unieke kind en zien veel op het gebied van sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, cognitie en creativiteit.

Waar, wanneer en hoe?

Wanneer, wie en waar?

De groepen worden gedraaid op vrijdagen. Helaas is er geen mogelijkheid tot aanvraag voor een andere dag in de week. Kinderen worden zelf gebracht en gehaald door een ouder, opa of oma, oppas of wie dan ook om deelname mogelijk te maken.

Kinderen gaan geregeld individueel onder schooltijd naar mijn praktijk voor onderzoek of behandeling, nu is dit op groepsbasis voor een afgebakende periode van 8 weken.

De duur is 1,5 uur op locatie van Dalenlaan 394 te Santpoort Zuid.

Groep voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 7 jaar: 9 tot 10.30 (er zijn op 8-7-2024 nog 2 plekken over)

Groep voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar 10.45 tot 12.15 (er zijn op 8-7 2024 nog 3 plekken over)

Naast de 8 kind bijeenkomsten zal er 1 ouder-kind of ouder bijeenkomst zijn welke buiten de schooltijden valt.

In september 2024 gaat het om de volgende vrijdagen:

  • 13 september – 20 september – 27 september – 4 oktober – 11 oktober – 18 oktober – 8 november – 15 november

Aanmelding voor januari 2025 is ook al van start. De precieze data worden laten bekend gemaakt.

Kosten
De kosten zijn 755 euro voor de acht kindbijeenkomsten en de losse ouder- (met of zonder kind) bijeenkomst. Tevens is het binnen de periode dat kinderen naar KK de Crew komen mogelijk om individuele (korte) telefoongesprekken of mailcontact met ons aan te gaan over uw kind en zijn/haar ontwikkeling. Ook stellen we een eindverslag op waarin wij terugkoppelen over wat wij bij uw kind hebben gezien tijdens deelname en geven wij persoonlijke adviezen. Wij hopen hiermee dat onze groepen een preventief karakter hebben en dat verdere psychologische moeilijkheden uitblijven. Mocht er toch aanleiding zijn voor een individueel traject in de basis GGZ (op vergoeding bij de gemeenten waar wij een contract mee hebben – zie site) dan zullen wij proberen hiervoor, ondanks wachtlijsten, plek te maken in een individueel contact.

Blogs
Wilt u weten hoe zo’n bijeenkomst er ongeveer uitziet? Wij hebben in de beginfase blogs bijgehouden over de bijeenkomsten. Wij gebruikten hiervoor schuilnamen. Elke bijeenkomst is anders en het geeft geen totaalbeeld, maar een impressie. 

Waarom bij ons?

Wij volgen de ontwikkeling van een kind en kijken daarbij in de groepjes vooral naar wat aansluit bij hun belangstelling. We bieden dingen aan die net een beetje boven hun niveau liggen, maar wel in het verlengde liggen van wat ze leuk vinden en al kunnen of weten. Naar ons idee kun je pas leren als iets net een beetje boven je niveau ligt. Dan krijg je de kans om te leren met vallen en opstaan.
Slimme kinderen worden logischerwijs vaak geprezen voor wat ze al kunnen. Dat maakt wel dat het onwennig voor ze kan voelen als iets niet meteen gaat zoals ze in hun hoofd hadden. Dat kan frustratie geven en dat is soms best wel eens goed. Het kan dan een uitdaging zijn om het op een andere manier te proberen of te zien hoe een ander kind iets oplost.

In deze groep bieden we de kinderen een speelse bijeenkomst met uitdagende activiteiten, waar kwaliteiten naar boven kunnen komen en er ruimte is voor creativiteit en samenwerking. We werken met thema’s zoals ‘menselijk lichaam’, ‘ontdekkingsreizigers, ‘wie is de kunstenaar’, ‘vulkanen en fosielen’, ‘indianen’ etc.

Een belangrijk aspect is het ontplooien van de creativiteit en het creatief denken. Dit doen we middels het aanbieden van verschillende kunstzinnige uitdagingen of uitdagingen op het gebied van constructie of probleemoplossen. We nodigen de kinderen uit om anders te denken, maar vooral ook te voelen. Het kan ook heerlijk zijn eens met je hart en je handen te werken.

We werken veel met de mindsettrap en de leerkuil om een groeimindset te bevorderen.

Aanmelden

Om uw kind aan te melden voor Knappe Koppies de CREW in sep 2024 of januari 2025 stuurt u een mail naar kkbijeenkomsten@gmail.com