Schoolobservatie bij kinderen in het basisonderwijs

Objectief kijken

Kinderen spenderen een groot deel van hun tijd in de klas. Dat is de plek waarop je kind zich naast de thuissituatie het meest in zijn element zou moeten voelen. Een schoolobservatie kan antwoord geven op uiteenlopende vragen en inzicht geven in het functioneren van een kind. Leerkrachten kunnen zich afvragen waarom bepaalde stof niet beklijft, waarom de aanpak tot nu toe niet werkt of wat er met een kind aan de hand is wat zijn groei belemmert. Ze vragen zich soms af waar het gedrag van het kind vandaan komt en wat ze daaraan kunnen doen. Ook ouders kunnen deze vraag hebben en zich afvragen hoe een kind zich laat zien in de schoolsituatie. Daar zijn ze tenslotte zelf niet bij.

Schoolobservatie Hildebrand

Het kind krijgt te horen dat er iemand komt kijken naar hoe het bij hen in de klas gaat en weet dus niet dat het voor hem/haar komt.

Belangrijke elementen

In het plaatje hiernaast zie je hoe ik invulling geef aan een schoolobservatie.┬áBij een schoolbezoek wil ik het kind graag in meerdere situaties kunnen zien. Ik kom dan ook zo’n 2,5 uur observeren en aansluitend heb ik een gesprek met leerkracht en/of IB-er. In die 2,5 uur wil ik een instructiemoment zien, klassikaal contact, vrij spel en zelfstandig werken. Ik schrijf precies op wat ik zie gebeuren en volg alles nauwkeurig. In de verslaglegging worden er verbanden gelegd met betrekking tot werkhouding, gedrag in de klas, sociale omgang, contact met de leerkracht, eventuele faalangst, de reactie op leermateriaal etc. Dit verslag wordt met u als ouders besproken. Vaak is het ook voor de school nuttig om de verslaglegging en bijbehorende adviezen te lezen. Vaak is een schoolobservatie onderdeel van een uitgebreider psychologisch onderzoek.
Naast het gesprek dat ik met de leerkracht heb stuur ik een aantal vragenlijsten op, onder andere met betrekking tot het executief functioneren.

Twee weken na afloop van het onderzoek, waar de observatie vaak een onderdeel van is, worden de resultaten besproken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voorafgaand aan de observatie plannen wij met elkaar een intakegesprek in. Dit kennismakingsgesprek is zonder het kind en in dit gesprek exploreer ik waarom er wordt gedacht aan een observatie. We kijken of alleen een observatie voldoende is of dat groter onderzoek handig lijkt. Vervolgens leg ik met schriftelijke toestemming van de ouders contact met de school voor het inplannen van een afspraak. Ik heb uw zoon of dochter dan nog niet gezien waardoor de kinderen mij niet herkennen en niet weten dat ik voor hen kom. Dit geeft het meest betrouwbare beeld.

Praktijklokatie: Kindercentrum Haarlem (Sint Jorisveld 1. 2023 GD Haarlem)

Voor tarieven en vergoedingen verwijs ik u naar het tabje

Praktische informatie

Ook interessant:

Knappe Koppies
Psychologisch onderzoek