IQ onderzoek bij kinderen van 2 jaar en zes maanden tot 6 jaar en van 6 t/m 16 jaar

0
Verbale score
0
Performale score
0
Totaal IQ

Onafhankelijk en kundig

Wanneer er vragen bestaan betreffende het functioneren van uw kind, kunt u bij mij terecht voor een onafhankelijk en kundig onderzoek.
Ik krijg van zowel ouders als scholen verzoeken voor onderzoek binnen. Naar mijn praktijk komen ouders en kinderen met uiteenlopende vraagstellingen waarbij het een grote meerwaarde is een helder beeld te hebben van het IQ.
Daarnaast heb ik een expertise opgebouwd betreffende hoogbegaafdheid en de daarmee samenhangende problematiek.
Deze kinderen kunnen vastlopen op allerlei gebieden en gaan onderpresteren, de clown uithangen of faalangstig worden. Een IQ-test geeft vaak een heel verhelderend beeld en kan het begin zijn van een plan van aanpak.
Ouders richten zich vaak tot mij als ze het vertrouwen zijn verloren. Ik doe er alles aan het beste in uw kind naar boven te laten komen. Omdat ze dat verdienen.

Intelligentieonderzoek (IQ) door ervaren GZ-psycholoog

Hoogbegaafdheid is zoveel meer dan slim zijn.

Wat ik belangrijk vind

In de foto heb ik een aantal factoren weergegeven die ik belangrijk vind om in acht te nemen.
Bij de afname van IQ-onderzoek houd ik er rekening mee dat een groot aantal van de hoogintelligente kinderen lijdt aan faalangst. Ook heb ik in mijn achterhoofd dat kinderen misschien al lange tijd aan het onderpresteren zijn. Hoogsensitiviteit gaat vaak samen met hoogbegaafdheid. Hier weet ik goed mee om te gaan en ik doe er alles aan om het kind op zijn/haar gemak te stellen.

Ik heb 10 jaar ervaring in afname van IQ-onderzoek. Deze dienst heb ik opgezet bij HIQ, vervolgens daar vele onderzoeken afgenomen en nog meer kennis en kunde opgebouwd bij EPP in ter Aar en bij SPEL Psychologen. Sinds januari 2016 werk ik volledig in mijn eigen praktijk.

Waarom IQ-onderzoek?

IQ-onderzoek wordt doorgaans ingezet wanneer er problemen of verwachte problemen in het schools functioneren zijn. U kunt hierbij denken aan concentratieproblemen, achterblijvende leerprestaties, gedragsproblemen of faalangst. Of er is sprake van onderpresteren in de klas. Wanneer een kind wel slim lijkt, maar het komt er niet uit, kan een IQ-test meer informatie geven. Problemen met betrekking tot hoogbegaafdheid kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Het is verstandig om ze voor te zijn en dus op tijd te signaleren, zodat hier op school en thuis op ingespeeld kan worden.

Met welke test? – WISC V en WPPSI- III

De meest gebruikte test voor het meten van de intelligentie bij kinderen in de leeftijd van zes tot en met zestien jaar is de WISC V (Wechsler Intelligence Scale for Children). Deze nieuwste uitgave van de WISC is sinds januari 2018 op de markt. Dit is ook de test die ik in mijn praktijk gebruik.
Voor onderzoek vanaf tweeënhalf jaar tot zes jaar gebruik ik tevens een test die is ontwikkeld door Wechsler en wereldwijd wordt gebruikt, namelijk de WPPSI III. Deze test kan worden afgenomen tot 7 jaar en 11 maanden. Mijn voorkeur gaat uit voor afname van de WISC V vanaf zes jaar, maar in sommige gevallen kan bij deze leeftijd worden gekozen voor de WPPSI. Bijvoorbeeld bij een hertest.

De WISC-V bestaat uit 14 subtests, waarbij over het algemeen de eerste 10 worden afgenomen. Met 7 subtests wordt het totaal IQ berekend en daarnaast kunnen er vijf Index scores worden berekend. Dit geeft informatie over de verbale vaardigheden (door middel van taal opgedane kennis), visueel ruimtelijke vaardigheden, het redeneervermogen, werkgeheugen en de verwerkingssnelheid.  Op alle subtests zijn de opgaven oplopend in moeilijkheidsgraad. Er wordt gekeken tot welk niveau het een kind lukt mee te komen en wanneer het te moeilijk wordt.
De WPPSI III lijkt erg op de WISC V.  Ook hier komt er een profiel uit dat iets zegt over verschillende factoren van de intelligentie. De test geeft naast het totale IQ, performale IQ en verbale IQ ook een Algemene Taal Index (ATI) score. Dit geeft ons informatie over de woordenschat bij jonge kinderen. Bij de wat oudere kinderen kan net als bij de WISC ook de verwerkingssnelheid worden vastgelegd.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voorafgaand aan het onderzoek plannen wij met elkaar een intakegesprek in. Dit kennismakingsgesprek is afhankelijk van de leeftijd van het kind alleen met ouders of met ouders en het kind samen. Het onderzoek vindt dan op een nieuw afgesproken datum plaats en duurt zo’n 2,5 a 3 uur. Deze afspraken zijn altijd in de ochtend (9.30 start tot 12.00 uur incl pauze. Met een uitloop tot 12.30). Het is fijn als uw kind een pauzehapje en drankje meeneemt. De meeste kinderen vinden het onderzoek zelf  leuk. Het biedt uitdaging en lijkt op allemaal verschillende spelletjes. U kunt tegen uw kind zeggen dat het verschillende taakjes/werkjes gaat doen.

Ongeveer twee weken na het onderzoek vindt het adviesgesprek plaats. U krijgt dan alle informatie over het intelligentieprofiel van uw kind. Soms kan uit de resultaten blijken dat uw kind erg hoog scoort op de verbale onderdelen van de test of juist sterk is in acuut probleem oplossen (fluïde redeneren). Dit zal allemaal besproken worden en u krijgt het verslag in PDF opgestuurd. Soms is dit van te voren en in andere gevallen achteraf.

Soms is het wenselijk om niet alleen de intelligentie te meten maar een meer volledig beeld van het functioneren te krijgen. Dan kunnen we er gezamenlijk tijdens de intake voor kiezen om een volledig psychologisch onderzoek af te nemen, inclusief persoonlijkheidsonderzoek. U krijgt dan inzicht in de sociale ontwikkeling, concentratie en andere relevante gebieden.

En in andere gevallen lijkt het goed om een schoolobservatie te doen en actief contact met school op te nemen voor diagnostiek en advisering.

Praktijklokatie: Kindercentrum Haarlem (Sint Jorisveld 1. 2023 GD Haarlem)

Voor tarieven en vergoedingen verwijs ik u naar het tabje

Praktische informatie

Ook interessant:

Knappe Koppies
Individuele therapie