Mirjam: ‘Roel heeft een brede basis om verdiepend onderzoek te doen naar het functioneren van een kind op school. Voor mij is het fijn dat hij Psychologiepraktijk Hildebrand komt versterken, zodat ouders en kinderen eerder geholpen kunnen worden. Vanaf februari 2018 ziet hij binnen mijn praktijk veelal kinderen waarbij het vermoeden bestaat van hoogbegaafdheid. Het contact dat hij maakt is goed afgestemd op de doelgroep en zijn verslaglegging is compleet. Ik ben erg blij dat wij in werkwijze zo goed matchen.’

Roel stelt zich voor

Mijn naam is Roel Verdel (1979). Ik ben sinds 2008 werkzaam als kinder- en jeugdpsycholoog. Eerst, bij een grote onderwijsbegeleidingsdienst in Den Haag. Vanaf 2016 werk ik ook als psycholoog in Haarlem, waar ik onder andere samenwerk met Mirjam Hildebrand. In die jaren heb ik inmiddels een ruime ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen op de meest uiteenlopende gebieden, zoals meer- en minderbegaafdheid, leer- en gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek.

Ik ben in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden (Child and Adolscent Psychology) en heb de tweejarige post-academische opleiding tot Schoolpsycholoog in 2015 afgerond bij RINO Amsterdam. Naar aanleiding daarvan heb ik mij in 2015 laten registreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Daarnaast beschik ik over een registratie bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), waardoor ik diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren kan uitvoeren vanuit de vergoede psychologische basiszorg.

Bij Psychologiepraktijk Hildebrand kom ik veel in aanraking met hulpvragen rondom hoogbegaafdheid. Het leuke aan het werken met deze doelgroep is, dat deze kinderen in hun manier van denken en de antwoorden die ze geven vernieuwend en anders kunnen zijn. Zo kunnen ze soms de meest ingewikkelde antwoorden bedenken op de meest eenvoudige vragen, terwijl ze hele eenvoudige oplossingen kunnen bedenken voor de meest ingewikkelde vragen. Aan mij dan de taak uit te pluizen waar hun daadwerkelijke talenten en potentie ligt en van daaruit handvatten aan te reiken voor ouders en school om hiermee om te gaan. Ieder kind is daarin anders, waardoor ik iedere keer weer een leuke uitdaging heb en met plezier aan de slag ga. 

Door mijn werk binnen het Haagse basisonderwijs ben ik gewend samen te werken met zowel ouders als school om gezamenlijk tot een zo goed mogelijk beeld of een zo goed mogelijke aanpak te komen voor hun kind en leerling. Hierbij kijk ik aan de hand van observaties, gesprekken en testdiagnostiek naar wat het kind nodig heeft om tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te komen. Van nature ben ik iemand die kijkt naar oplossingen en mogelijkheden van zowel het kind als diens omgeving. Dit komt dan ook in mijn werk tot uiting.